Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER

SLUITINGE

VAN HET

TOO NEEL,

ï N

P E N I A M PRO L A U D È.'

Op dm iS*" van Wintermaend 1781.

^^Tie daer, geliefde Rei! ons halve werk volflagen.'

Heeft onze ftaege vlijt nu tienmael u voldaen; Gelukte 't ons uw' lof, uw achting, weg te draegen;

Zulks wekt ons ijvervuur en zet de kunstdrift aen. —< Een teedre Melanie ontvonkte uw medelijden;

Silvaen bekoorde uw hart, zo deugdzaem als oprecht;

Adèla deed uw ziel met hoop en vreeze ftrijden;

Een Minnaer ftreelde u weer als een Poëet en Kntcht.

Hoog-

Sluiten