is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iao VERZAMELING van STUKKEN

voorengemelde prasmiffen te hebben afgehard dek ) een weinig nader te betoogen, fo fullen wy onder U Hc. gunftig welduiden , de onwrikbare gronden , en doorflaande reedenen, waer op wy onfe begrippen omtrent het meergemelde regt komen te fonderen e» te veftigen, foo uit het Civile als hedendaagfé Regt , gelyk mede uit onfe Vaderlandfe Statuten , pnvile-r gien, Coftumen en Refolutien, maar met weinige ( om alhier niet te vallen in een ampele der duclie ) tragten aftefchetfen en onder het equitabel en onzydig oog van U D«e. Ht.. te brengen. Wat het Civile Regt betreft met opzigt tot de Judicature over alle Militaire faken, en wel wfonderheidoverde fogenaamde gemene dellóten door Militairen begaen , foo willen wy hier maar allee„jg bygebragt hebben , de L. 2. & 3. ff, de re mititari , waar van in eerft geallegeerde weth wel uitdrukkelyk gefegt word „ dat gelyk de w misdaden, by Militairen gecomraitteert", fyn of delifta propriet , die namentijk, door hen als tigeritlyk fo gefegt e Militairen werden gepleegt, of wel delicla eum eteteris communia te weten die fy mét alle andere gemeen kunnen plegen, alzo ook na de natuur van voorfz. onderfcheyden© misdaden, het onderzoek ende Judicature daar over, te weten van den Militairen of wel van den Civilen Regter, na dat defelve fig < als dan ïs toedragende, geobferveert en in agt moeten werden genomen; ja zelfs trekt de Regtsgeleerde Modestinus in de laaftgem. L. 3> defe faak zo ver, dat hy van oordeel is> dat een Soldaat , welke zig aan defertie fchuldig mdgt hebben gemaakt door den politiquen Regter, in, cas, hy buyten voorfz, defertie, üg aan ande-