Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 DE INDIANEN

was. Het is zeker goed iemant te helpen; maar meii kan niet weten, waar men zelf hulp noodig heeft.

gurli.

Ach! jy kunt hem niet helpen ; en de arme Gurli kan hem ook niet helpen.

arthur, ter zyde. Dank zy den hemel! daar had ik my haast aan eene bedelares verfiingerd.

Overluid.

Ik hoop ondertusfehen, dat het zo verre met hem noch niet zal gekomen zyn dat hy de huishuur voor de verloopen maand niet zou kunnen betalen, niet om my, maar om myn' vader: hy is een weinig geftreng.

gurli.

De huishuur?

arthur. Ja,'ja, de huishuur.

gurli.

Droom jy?

arthur.

Dat denk ik niet.

gurli.

Weet je wat, goede vrind! als je myn' vader een goed woord geeft, dan betaalt hy niet alleen dé huishuur, maar zelfs het geheele huis, en dan noch een dozyn zulke gekken als jy zyt bovendien.

Zy vertrekt, feliciterend van lagchen.

a h-

Sluiten