is toegevoegd aan uw favorieten.

De indianen in Engeland; blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN ENGELAND. lts

staff.

Als wy elkander niet hartelyk beminden,..

strussel, Sta ff de hand reikende. En zeer hoog achtten. Ha, ha, ha. Het blyft toch by het oude?

staff, Strusfel de hand reikende. Onze vrindfchap ftaat als eene rots.

de tolbediende.

Schielyk gevochten, en fchieryk weder verzoend. Zulk een fpoed is pryzenswaardig.

arthur.

Waar zyn de contracten ?

strussel eil staff.

H'.er.

arthur.

Ik verzoek u, langzaam en duidelyk te lezen.

strussel.

Lees gy, meester Staff!

staff.

Ik bid u, meester Strusfel, lees gy!

strussel.

De hemel behoede my! ik weet myn' pligt.

staff.

En ik den mynen.

strussel.

Waartoe die omflag? twee. vermaarde mannen, als wy, kunnen een huwelykscontract flechts op H 2 een-