Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURim &c 2-r

tïe va» den Gevangenen getuigt hebben, en wel eerft Dirk Mobach, welke verklaart gezien te hebben dat J .... v.. L een

Perfoon in Soldaaten kleederen met zyn hooft heeft toe geknikt, en Jacobus Roels getuygt

gezien te hebben dat J.... v *. L zyn

handt uit de zak haalde, e« dezelve aan eea Perfoon in foldaaten kleederen heefft gegeeven gehad , waar op de Gevangene des niettemin heefft geperfifteert by de negativen, fchoon hy Gevange aireets bekent heefft dat 'er geen Sol. daat op de kaamer van den Doelen geweefl is dan hy alleen.

Aldus nader gevraagt en geantwoordt op den 5. Maart 1749. Prasfent alle de Heeren.

Den Gevange is tenfelven daage tot fcherper examen gebragt, en binnen 's kaamers door een Dienaar der Juftitie aan een paal gebonden ftrengelyk gegeelfelt, dog perfifteert by zyne gedaape antwoorden.

Aldus gerefumeert op denfelven dato prajfent alle de Heeren, en door den Ge* vangene onderteekent. (onderftond) X dit is de gewoone onderteekening van Dirk Brewier.

(lager ftond)

My Prsefent (is geteekent)

Tsbrand yan Dam*

Sluiten