is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 VERZAMELING van STUKKEN

dit menfeh op een jammerlyke en execrable wiefe was vermoort geworden.

Wy hebben het gementioneerde Gereghte verfogt en amptshalven geordonneert, alle mogelyke devoiren ter ontdekkinge van dit faict aan te wenden.

En teffens den Procureur Generaal geinjungeert, niets te verfuimen wat dienen konde, om na de daders van defe gruweldaadt onderfoek te doen , en defelve , zo mogelyk, magtig te worden.

Onfen yver en de pryswaardige attentie vaa den felven Procureur Generaal zyn ook , zo wy denken, geenfins vrugteloos geweeft.

Althans wy hebben het genoegen, dat twee perfoonen , zig feer waarfchynelyk aan dit ferfoeyelyk ftuk fchuldig hebbende gemaakt, in goede verfekeringe op het gedemolieerde Blokhuis werden gedetineert.'

Naulyks was ook de laaft gepaffeerde vacantie ten einde gelopen, of onfe eerfte en voornaamfte befigheit was, met defe zo gewigtige zaak een aanvang te maken: En waarlyk geen wonder.

Want onfe gemoederen waren ten uiterften aangedaan wanneer wy dagten, dat het bloedt ongewroken leggende op ons Vaderlandt , en wel dat bloedt dat op fuik een godtlofe en verraderlyke wiefe was vergoten, om wrake foude roepen na boven, en Godts toorne regt vaardig tegens ons foude doen rooken, zo wy niet met de uiterftenaarfligheit, na een genoegfame overtuiginge, door het oefenen van een geproportioneerde firaffe, defelve fogten teftillen.

Maai