Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. 23S

Maer uit naam ende van wegen Haer

Hoog Mogende,

En vervolgens foude daer uit dan nootweiidig moeten profluëeren; Dat als een Krygsraat fielt een Curator , dat die onder zig foude moeten flaen , beheerén en verkoopen, fo defelve gevonde fouden worden ;

I. De Bagagie en Equipagie van den Officier in het Guarnifoen , met zyn verdre Meubilen aldaer en ook elders,

1. De Vafle Goederen gelegen in het Territoir van de Stad of Plaats binne defe Provintie,daar men of gewoon is Guarnifoen te leggen , of om andere byfondere reden fulks doet,

3. De Vafle Goederen gelegen buiten het Territoir van de-Stad of Plaats daar het Guarnifoen word gehouden, fchoon onder defelve Souverain of Provintie , met de plaats van 't Guarnifoen Reforteerende,

4. De Vafle Goederen in andere van de Geünieerde Provintien, gelegen , _

5. De Vafle Goederen , dewelke buite de Provintie van 't Guarnifoen , in het Resfort van Haer Hoog Mog. geleegen fyn ; Waeriyk ('t zy mer eerbied gezegt) al te verregaande gevolgen, flrydende met het regt van de Refpective Provintien , fo ten opzigte van Haer Hoog Mog. als van de Refpeélive Provintien met betrekking tot elkander onderling, want fonder eens niet te melden van Haer Hoog Mog. en van de magt die

Haer

Sluiten