Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g DE VERSTANDIGE ECHTGENOOTE,

Mev. dumont. Maar wees voorzigtig dat gy niet valt.

Louis, van binnen. Ik heb geen nood, mama, ik ben reeds benedei.

TWEED E TO O NE E L.

Mevrouw dumcnt, weder eenige brieven inziende.

Zie daar dan de getuigen van zyne 0:1 verbreekbare liefde; eene Kefde, die myn al te teder, te gevoelig harte net zulk eene verrukkende b'ydfehap vervulde; eene liefde, welke my naar onze echtverbindtems deed haken, als naar het grootfte hei! dat my op de aarde ten deel kon vallen. Gelukkige droomen myner jeugd, !:oe ras zyt gy verdwe-

neni Zyn dit de vermaken, is dit de rust en

het genoegen, welken ik my voorfpelde hier binnen Parys te zullen fmaken! ach, koe geheel zalig was ;k eertyds in die- ftille oordon van het land, waar Charles my en ik hem a!:es was, en geen verleiding my een' gemaal en myn geluk ontroofde!

DERDE T O C N E E L.

Mevrouw dumont, louis.

louis.

Mama, het is al by negen,

Mev.

Sluiten