Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BTEDRIJF. 4 Töö». 29

m a t t ii i js.

Ja maar nu ik je daar zo klaar zie, nu jeukt 'er mijn hart zo na. Mijn leeven dac zo weinig waardig is, omdat het al zo ver heen is, zou misfchien nog veel jonge leevens kunnen redden. —

ja c os.

Vader! zo gij mij eenig genoegen geeven wilt, blijf dan aan wal. Waarlijk jij hebt genoeg gedaan in je jeugd — en waren wij nu knaapen, die van je verbasterd waren , die laf in onze koöijen kroopen, als de zee maar wat onvriendelijk ons aankeek— dan hadt je reden.... Vertrouw je het ons niet — ik geef je mijn woord, wij zullen niets onbeproefd laaten, om de ongclukkigen te redden.

m att hij s.

Eindelijk worden de kinderen wijzer, als de ouders, als de ouders dan wat lang leeven. Ik geloof dat jij en je, broêr Frans gelijk

hebt. —

Sluiten