Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 29 X

Dl BARON VAN KOLDITZ.

Geef maar hier. — (Hij neemt het papier; tekent, zonder het te lezen, en geeft het hem vervolgends v.'eder.)

SCHIETER..

Doch gij hebt het niet eens gelezen, Heer Baron ! . ..

DE BARON VAN KOLDITZ.

Waar toe zou dat noodig zijn? Een wisfel is zeker juist gene amufante leSuur voor den genen, die haar accepteert.

SCHIEFER.

Het is alleen om de condities.

DE BARON VAN KOLDITZ.

Die kunt gij mij immers ook wel zeggen.

SCHIEFER.

Voor eerst dan , dat ik het geld niet langer heb, dan voor zes maanden.

DE BAR. ON VAN KOLDITZ.

Dan moet gij naderhand zien, hoe gij het fchikt — Dat raakt mij niet.

SCHIEFER.

De intrest is een zeer maatig percent.

DE BARON VAN KOLDITZ.

Al verder.

SCHIEFER.

Hier van gaat daadeüjk een douceur van twee honderd dueateij af.

os

Sluiten