is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelwerken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 79

luider:

U w dienaar!.,. Koom, M ijnheer!

Julia. Wilt gij zoo ras vertrekken? van Stok meer g. Ik ?... uw bedienden zijn wis de onbefchoffte gekken! Neem 't mij niet kwaalijk,'k fpreek ronduit en zoo ik't Julia, . (meen.

Hoe zoo ?

van Stormberg.

Wat heeft dat volk, dat dertel volk, voor reen Om met een' eerlijk' Man, als ik,den draak te fteeken? Mij uittelagchen? en...

Julia.

Ik zal dien moedwil wreeken, Stel TJ gerust,'k neem 't hun zeer kwaalijk; met verlof, Heer Eerrijk!.. llegts één woord.

van Stormberg, bij zich zeiven:

't Moet niet lang duuren, of... Julia, zagt tegen Eerrijk: U w vrind fpreekt zoo verward, en ziet zoo wild uit de 00E e r r ij k. (gen Vergeef het hem, Graavin, hij denkt dat het vermogen Van waare dapperheid en trouw alleenlijk de eet' Eens Krijgsnans uitmaakt, en fchijnt onbewust, hoe zeer Verfcheiden Officiers, die in de kunst ervaaren Van het welleeven, dit begrip voor dwaas verklaaren. En, buiten dat, Graavin, zijn droevig ongeval..... Julia.

M;jn Broeder zal gewis hem helpen, en ik zal

In 't kort zijn Dogter tot mij neemen en verzorgen.

E e r r ij k.

Is mijn bediende ook al bij U geweest ?

Julia.

Deez' morgen.

Ti Heb Karei reeds gelast haar aftehaalen.

Over*