Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 25

voorfchreeven fubjeft van 's Heeren wegen fyn ingenomen , en hier nevens werden gevoegd fub C. aan de eene zyde wel heeft geconfidereert, datdeapprahenfie van den voornoemde gedetineerden in den Ampte vanRheede , en dus onder de aan hem bevolene Jurisdiftic was gefchied, dog dat aan de andere kant ook deefe zaak in deszelfs aart en gevolgen hebbende gepondereert, fyn L. vermeend heeft op de beide voorfchreeven Requesten niet te konnen of te moeten disponeren, maar fig in fyne voor aangetogene qualitcit verphgt vind , defelve te brengen ter kennisfe van UEdele Mogende thans Landelyk vergadert fynde, met eerbiedig verfoek, om met hoogst derzelver ordres, hoedaanig fig in deefe te gedragen , vereert te mogen worden.

Onderftond Dit doende

Was geteekent

A. G. van Eek, Rigter van Arnhem en in Veluwenzoom.

IX.

Verklaringe vanScheltis en Gerichtsluiden des Ampts Rhede.

22 April 1768.

Compareerde voor my Dr. Frans Nicolaas Suermondt, Scholtis des Ampts Rheden , in deefe meede geauthorifeert van den Hoog Wel Geboore Geftrengen Heer A. G. Baron van B 5 Eck

Sluiten