is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 213

Het Opfchrift was,

Edele Mogende Heeren, Myn Heeren die Raden des Furstendoms Gelre en Graaffthaps Zutphen.

N. 13. MISSIVE van A. F. Cramer Com¬

mandant des Guamifoens te Arnhem, aati't Hof van Gelderland.

Den 27. Maert 1771. Edele Mogende Heeren ! Den ondergefchrevene thans Commanderende de Militie alhier Guarnifoen houdende op den 27. Maert 1771. ontfangen hebbende eene misfive van fyn Doorlugtige Hoogheyt gefchreven in 'sHage den 26. van die felve maand met aanfchryvinge en ordres om den overgegevene in 'sHoves Gevankenisfe Willem Olthuis, als notoir tot de Militaire Jurisdiftie behorende, fonder uitftel andermaal van UEd. Mog. te reclameren en op de dadelyke overgifte van gemelde Gevangen te infteren, foo en als denfelven met alle refpeft is doende mitsdeefen, met ootmoedig verfoek van hier op ten fpoedi^ften met UEd. Mogende refcriptie te mogen worden vereert, om daar van aan fyn Doorlugtige Hoogheyt ingevolge ordres ten eerften rapport te kunnen doen. Waarmede met aiie refpeft en hoogagtingc verblyve.

Onderftond. Edele Mogende Hkcren !

Uw