Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 231

wy van d'ongenaamheeden, welke die anderfin ts aan ons in 't byfonder veroorfaken, gedlibcreert.

Wy eindigen &c.

Gefchreven te Arnhem den ft'8. Maart 1771,

Onderftond.

Uw Doorlugtige Hoogheid Orderdanige en Dienstwillige , die Raden des Furftendoms Gelre en Graaffchap Zutphen.

N. 17. MISSIVE van Zyne Doorlugti¬

ge Hcoghcid Willem V. aen die Raden des: Furstendoms Gelre en Graaffchap Zutphen.

Edele Mogende Heeren , bycondere Goede Vrienden.

Offchoon het ons tot genoegen verftrekt heeft, uit den inhoud van Uwer Ed. Mog. Misfive van den 28. Maart jongstleeden te verneemen de dadelyke extraditie van den Gedeferteerden Soldaat Willem Olthuis aan de Militaire Juftitie, konnen wy egter voor Uwe Ed. Mog. niet verbergen de furprife, welke by ons jrereefen is, wanneer wy foo uit de leciure van den verderen inhoud van de voorfz. Misfive , als van de daar by gevoegde copie der Refolutie by Uwe Ed. Mog. over die faak genoornen , teJEens geilen hebben, dat Uwe Ed.

P 4 Mog.

Sluiten