Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L IJ S P E L. n

XZA BELLAi

Ach ik beef, wat zal mij overkoomen! Mijn Moeder volgt me alöm waar ik mij heenen wendt.

MOLIERE.

Is mijn geneegenheid voor U haar dan bekend ?

1ZAI5ELLA.

Dat zij de mijne kent, daarvoor heb ik te vreezen. MOLIE RE.

Waarom zou ze in uw hart meer dan in't mijne leezen?

IZABELL A.

daarom Mijnheer? waarom? de reeden is gewis Wijl mijne liefde meer dan de uwe zigtbaar is. Wijl ik de kunst niet ken van veinzen; ach mijn fmarte, Beminde gij me oprecht, ging U gewis aan 't harte.

MOLIERE.

(ter zijde)

6 Looze!.. Maar mijn kind ,'k geloof het waarlijk niet...

IZABELL A.

'k Verklaar mij immers rond, gelijk gij hoort en ziet, Mijnheer, Mijnheer Moliere! indien gij mij beminde, Gij zoudt....

' MO-

Sluiten