Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jS M O l I E R E,

Want fchoon ik ben uw kind. Molière is ook mijn vrind. Gij kunt» hoege V moogt wceien* Wij nimmer zoo veel leeren» Vindt gij ü niet vereert Dat mij Molière leert >. —

Hij onderwijst mij fchoon 'tkunftig Reciteeren; Leert mij den juistcn toon» Verbiedt mij 't declameeren. Het beste ïs op den duur Het volgen der Natuur. Gij kunt, hoege U moogt weeren „ Wij nimmer zoo veel leeren, Ik vind mij zeer vereert Dat mij Moliere lectt,

( Zij vertrekt fpoedig. ) VIERDE TOONEEL, molière, bejart. bejart.

Die onbefchaaside feeks!

moliere.

Vergeef het haar Mevrouw! Misgunt gij mij dan de eer dat ik haar leer'? bejart.

'k Befchouw

Uw beider oogmerk klaar,hoe zeer gij 't wilt verbloemen.

M O.

Sluiten