Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENRIÈTTEi

OF DE

TWEE BRIEVEN, TOONEELSPEL.

EERSTE BEDRIJF.

EERSTE T O O N E E L.

Het Tooneel verheelt een Burgerlijk vertrek, in de wooning van Gourville, de Kader; — Men ziet in bet zelve eene kas met boeken.

Gourville, de Vader alleen, zittende aan eene tafel, op welke een openge/lagen boek ligt, waar in bij gelezen beeft.

"J"a, Dichter, die de Deugd bekroont naar haar waardij >

Gij iVreelt mijn droeve ziel door uwe poëzij,

En doet mijn treurend hart wéér vrijer adem halen.

Ik voel een ftraal van hoop' in mijnen boezem dalen,

Daar Gij, verdrukte deugd , die voor geen rampen zwigt,

Maar zich op God verlaat, ons toont in 't heerlijkst licht.

Ik grijsaart, die door (mart en ramp mij voel verteren,

Kan uit uw hemeltaal die onderwerping leeren,

Die ik verfchuldig ben aan 's Hemels wijzen wil.

Ik zie, door U, mijn' pligc, en 't morrend hart zwijgt fril.—

A Ja,

Sluiten