Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BEDRY F. a<j

HERTOG, (Is geduurende dien tyd op en afgegaan, als of hy zich ergens over bedacht ; ter zyde.)

Het is befloten — morgen zal zy voord. Zy wordt my thans onverdragelyk, ik zal nog heden befchikkingen maaken laaten.

(overluid.)

Kom Hertogin! Ik zie dat gy Voornemens waart n*ar 't Gezelfchap te gaan.

(De Hertogin maait eene fiomme buiging,'volgt den Hertog, en met haar de ganfche Hofftoet. Koningsmark is als of hy uit een' droom ontwaakt, fiaart eenige oogenblik. ken om zich héén , en wendt zich daarop naar Wilhelm 9 dien hy ts rug houdt.)

B 5 rrF~

Sluiten