is toegevoegd aan je favorieten.

Graaf Koningsmark treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V Y F D E B E D R Y F. 393

VIEk.DE TOONEEL.

HERTOG, GRAVIN, EMILIA, HERTOGIN^ KONINGSMARK, de Wagten, Officieren, en eenige Hovelingen.

( Op het oogenblik, dat zy eikanderen in de dronkenfchap der zinnen omarmen , /lort de Hertog met de wagt het eerst in de kamer, daar op volgen de overigen, die geluiflerd hebben. Op dit fchrikkelyfe gedruisch laaten zy eikanderen fchielyk los, even als door eenen donder/lag uit elkandaren ge/laagen.)

KONINGSMARK, (terwyl hy zyn degen trekt.)

Ha! verbazend, men heeft ons beluifterd. God , wat heb ik gedaan!

( De Hertogin valt zonder bewustheid op den grond. ~)

HERTOG, (vol woede, terwyl de wagt op Koningsmark indringt.)

Ja, onwaarcfige ik heb alles gehoord , ontvang uwen loon.

N (Tot