is toegevoegd aan je favorieten.

Graaf Koningsmark treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X94 DE GRAAF KONINGS MA R K.

(Tot de wagt.)

Stoot hem ter neder, indien hy zich niet wil overgeeven. Doorboort hem met langzaame dolkfteeken; pynigt hem, martelt hem.

GRAVIN.

( Zy dringt tusfchen de wagt in, en als zy digt genoeg by Koningsmark is, roept zy hem toe, doch zoo, dat de Hertog het niet kan hooren.)

Verrader; zoo wreekt zich Amalia! —— —

( Koningsmark, die zich met den rug tegens den wand geplaatst heeft, ver» weert zich als een wanhoopige; maar daar hy eindelyk zynen degen verliest, bezwykt hy voor de overmagt, en ftort door eenige fleeken afgemaakt, dood ter aarde.")

G R A V IN.

C Met eene geheel veranderde fiem to^ den Hertog.)

Gy zyt gewrooken, hy is dood — hy is dood! —

Q Hier op volgt een diep ftilzwygen —• alle oogen zyn op het lyk, en op de Hertogin gevestigd, die verfcheiden be-