Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MANI A.~

Sphrodias keft, iraar verliet, door overmagi gedwongen, het flagveü.

OLYNTHIA. Hykeft! En de Helden die hem verzelden? —

MANI A.

Keeren met de tekens der dappperheid te rug. —— Ik was naauwlyks van u af, cf Zenis my ontmoetende , verhaalde my c'it. Hy wenscht tt

te fpreeken: Sphrodias heeft hem gezonden.

OLYNTHA Hy koomel

( Mania, Zenis wenkende.)

VIEDE TOONEEL. OLYNTHIA, ZENIS, MANIA. OLYNTHIA. En Sphrodias leeft?

ZENIS,

Hy leeft, doch zonder u, Mevrouw! zou hy niet

]CCVen. Veekn onzer Helden'zyn gevallen, een

grooter aantal is gekwetst en de overigen verteeren 2ichtb:.ar door kwelling en wanhoop.

OLYNTHIA

Verhaal (ny eenige omfhndighedenl

A 3 -55 Bi

Sluiten