is toegevoegd aan uw favorieten.

Jozephus; of De zegepraal des bijgeloofs en der aristocratie. Nationaal tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i°3 )

en Dwinglanden! Het is met het gerammel van klinkende belletjes te vreeden, en gij wilt het de lesfen van gezond verftand doen hooren. Een Ilaafïche Ziel word

door de Vrijheid gepijnigd! Mijn Vorst! uwe

ontwerpen zijn edel en verheven, doch zij kunnen niet ten uitvoer gebragt worden, om dat dit Volk geen

Volk is, zo als gij een Vorst zijt. Zij zijn niet

waardig dat gij hen beklaagt! Befchouw hun

triumf als de gedugtfle wraak, die gij begeeren kunt.

J O Z E P H O S.

Om dat ik geen wraak begeer, ween ik.

STAATKUNDE.

6 Volgende Eeuwen! hoe fterk zult gij naar dergelijk een Vorst reikhalzen.

VIJFDE TOONEEL.

JOZEPHUS, STAATKUNDE, CAPTEIN, HOFSTO ET.

STAATKUNDE

^/ic daar een Jobsbode! Voor uw rust was

het veiligst hem niet te hooren.

JOZEPHUS.

De rustp , wat is dat? Ik begeer ze in

mijn laatfte oogenblikken niet te kennen.

G 4 Te