is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee horologien en geen geld in de zak. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN GEEN GELD IN DE ZAK. ?5>

overluid.

Gij wilt misfchien zeggen, Mijnheer! eene dooT een nijdig uicnsch vervolgde Familie? voor Mijnheer Lamfen

zijn vijf honderd daalders geen kleinigheid, maar voor

ons, —— ba ! ——

k0k.net.

Wat drommel! gij fpeelt als een oostersch Vorst. Maar Weet gij wel, dat uw Vader bankroet fpeelt?

ludwig, verbaasd. Hoe, mijn Vader, —— bankroet? ——»

mev. v. d. sloop, verfchrikt. Hemel! welk een ongeluk zou dat zijn ? —-»

lamsen.

Het is maar al te waar. Heden, volgens het zeggen van den Boekhouder, is er de tijding van gekomen.

ludwig.

Moeder, ach ! —• mijn Vader bankroet ? — Hemel l

moeten alle ongelukken, ons dan tcffens overvallen ?

m e v. v. d. sloop.

Dan zijn wij verlooren? —«

NEGENDE TOflEEL.

kornet, lamsen, ludwig, mev. van der sloop, van der sloop.

van der sloop.

la, onzinnige Vrouw! verlooren! — ons huis in den

Jiondbedurven! Mijn fchip is verbeurd verklaard, en

ik ben daar door buiten ftaat, om te kunnen betaalen. > M He-