Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 29

bryzelen! Zaïde zich verheugen ? Neen! Hare ftand» vastige liefde tot den eenigen beminden harer ziele, tot haren Sadak, is my te wel bekend, Caled. Maar ach! mogelyk door geweld , en wel noch deze nacht... Helaas, waarom is zy niet door de vlammen omgekomen!

CALED.

Ik zal al myn vermogen aanwenden om Zaïde voor geweld te beveiligen, alware het oofe dat ik myne toevlugt tot eenige list moest nemen, en Amurath misleiden. Vaar wel, edele vrind! Draag uw leed gelyk een' held betaamt.

SADAK.

Gy verlaat my, Caled ? Gy hebt geen troost voor my ?

CALED.

Myn vertoeven mogt licht nadenken by Amurath verwekken.

SADAK.

Ach, eene bede!...

CALED.

Wat begeert de dappere Sadak?

SA DEK.

Zaïde zal haar' ramp niet overleven , en Sadak zal zyne getrouwe wederhelft weldra volgen; haar echter noch eens te zien, noch eens, op deze waereld, aan myn hart te drukken, zie daar myn' wensen.

CA-

Sluiten