Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot »b MILIT. JURISD. &c. ns

maakt te hebben aan de ontweldiging, in confpeftu tctius Popult, van eene door de Dienaars van de [j'titie opgebragt wordenden Soldaat. rj

L dat aan Militairen, die behoorlyk gerequireerd worden, om voor de Politiquen Rechter ïetuigenis der waarheid te geeven in een Crimineele zaak, zonder eenige hajfitatien tot deffells cognitie behoorde, zoude mogen worden gemterdiceeert aan de requifitiete voldoen hoedamee inierdiaiedan ook nog onlangs geichied is {a).

Met een woord, een begrip, het welk teecenwoordig zodanig gepouffeerd word, als ot de Militairen en hunne Famiehen een orde van Menfchen uitmaakten, geheel en al buiten eenig bedwang van de Ordinaris Juftitie, eri niet onderhorig dan aan Rechters, aan wien de Wetten door UEd. Groot Mog. gedaan emaneeren ter obfervantie felfs niet worden toegefonden.

En of wel UEd. Groot Mog. hoe verre dee* ze Suftenue de Jurisdictie van de Militairen Rechten ook mooge extendeeren , echter bij, K-k zouden verwagten kunnen , dat het Holt zig daar door niet zoude laeten te rug houden, van de aan het felve gedemandeerde Jurisdictie, ook omtrend de Militairen met ter daed te exerceeren , alzo immers aan het zelve behoord bekend te zyn, dat de Souverain noit zodanige Univerfeele en Privative Jurisdictie aan den Militairen Rechter heeft gedéfereert, het geen egter, indien dezelve aan hem competeerde , zoude dienen gefchied te zyn, vermits alle JunsdiÊhe

(aï Hier van kannen menigvuldige voorbeelden bygeferagt worden. Dit praten* recht ftcunt op da Geueiale jlegiwents oidti, Jï«. ft W«

Sluiten