Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot JURISD. &c. de MILIT. 23r

len , welke deefe Wetten van tyd tot tyd na de manier van denken der Keyferen verandert zynde, trachten te concilieeren. Genoeg zyhet, dat die Nederlandfche Rechtsgeleerdens, welke ook de groot fte extenfieaan de Militaire Jurisdictie in Rcpublica Roinana toe fchryven, onder anderen J. Voet de Jure Militari Cap. 7.5. 9. Altyd daar by voegen, mores hbdiernos quocl fpcclat, illi in nonnullis a jure Romano üivortium fecerunt: Ab Albano duce latam anno 1570 Conjtitutionem refert Chrifiinccus Tom.. 5. Decif. 22. »°- 16. qua cautum, ut legati militumque tribuni confilium vülitare conjütuentes, de omnibus militaribus foli cognoscerent criminibus, non autem de communibus nifi in caflris, vel Expeditione, vel hibernis, vel inter comilitones effent perpetrata ; extra hos cafus propter delictum Commune Milites, a civilibus judicibus condemnari pojfent, cujus decreti pleraque, ut aeqv.a, ufü fcre nojlratibus approbata funt, pofiquai:i tlifpanicE jugum excufferunt Patrite Patres, adeout oh commune crimen miles tam coram civili, quam militari judice reus pofiulari poffit, & eo cafu prceventioni locus fit,placit:ord. Gen. 20 April 1589 unde fi alterutrius judicis mandato fuerit apprehenfus, coram eo cauja peragenda £? terminanda crit, altcro exclttfo: t/a judicatum fuifje teftatur Sande decis Frific. lib. 1. Tit. r. de fin. 4. Groeneweg. ad L. 6. Cod. de jurisd. omn. jud.

Sande ter geallegeerde plaacfe het Roomfche recht gededuceert hebbende, en volgens zyn gedagten daar inne eene diftinclie vindende, inter Communia, & Militaria delicla, brengt daar op een exempel by: hinc (dicit) cum miles quidam in cFitate Leovardina homicidium commifijfet contendensfe juP 4 dicic

Sluiten