Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL, 31

• fchooliere geweest, de duitfche vrouw kijkt 'er tusfchen beiden nog uit. (Zij geeft haaren man den arm.) Tot wederzien, mijne heeren !

vlasland, in 't heengaan. Ik ben terftond weder bij u.

(Vlasland en zijne vrouw vertrekken.)

NEGENDE T O O N E E L.

maillac , van den heuvel. maillac.

Bravo! dat was eene waare duitfche anecdote.

van den heuvel.

Ik beklaag de Franfchen , indien zulke tooneelen voor anecdoten bij hen doorgaan.

maillac

Wat anders ? een onderwerp voor Florian,s Nou. velles, of d'Arnaud's Epreuves du Sentiment. (Van den Heuvel haalt meedogend de Jchuders op.) Gij haalt uwe fchouders op? ik moet u zeggen dat uwe manieren mij niet behagen.

van den heuvel.

Dat doet mij leed.

MAILLAC.

Men praat,men verhaalt,men kraamt zijne geestigheid uit, maar te vergejfs ! gij zit'er bij, en

kijkt

Sluiten