is toegevoegd aan uw favorieten.

De verkeerde schaamte, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 95 •

uêr toe wil rijden ? en hij is niet gerust voor dat k laat infpannen.

ER L ACH.

En gaat mede ?

Mev. VLASLAND. Zelden; tenzij ik 'er hem zeer fterk toe ver. :oeke.

ERLACH.

Wat doet hij dan alleen te huis?

Mey. VLASLAND.

God weet het. (Schsrtfend.) Misfehien goud maaen; ten minften ontvangt hij mij, te eiken reize at ik te huis koome, zoo vriendlijk en liefderijk, !s of hij eenen fchat gevonden had.

ERLACH. ^

Hm! dat doet mij leed.

Mev. VLASLAND.

Hoe ? wat doet u leed ?

ERLACH.

;Te hooren dat mijn braave hartvriend federd ns fcheiden leerde veinzen.

Mev. VLASLAND.

Veinzen ? hoe zoo?

ERLACH.

Een m-n van zijne jaaren ondergaat zulk eene ;rfchcpping niet.

Mev.