is toegevoegd aan uw favorieten.

Kwaade luim. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 KWAADE LUI M,

de overste.

Ja, ja! is het dan zulk een groot wonder, dat aari eene romanesque vryerij plotsling een einde koome ?

therese», hevig. Wat zcide hy? ik wil weeten wat hy zeide.

de overste.

Hy zeide — niets. Hy gaf rny den ring, en ik deuk dat dit genoeg zy.

therese.

Ach! maar te veel.

ulrika.

Onbegryplyk!

tobias.

Hm! hm! dat behaagt my niet. Ik ben trouwends van harte hlijd', dat dit huwlyk zonder doel, op gehoeven is geworden, maar de wyze hoe behaagt my niet.

de overste.

Wat zoude hy doen? Toen hy hoorde, dat de freule 't tot eene voorwaarde hebbe gemaakt, deezen ring uit de hand van zynen medeminnaar te ontvangen —

therese.

Gaf hy hem toen?

de overste.

Toen gaf hy hem.

therese, in tranen uitlarjlcnde. t> Wee my! ik ben bedrogen!

de overste.

Dat koomc van 't leezen!

the-