Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 21 [Aan memnon, een papier overhandigende^) Gy Memnon! fteeds verpligt aan my en aan het ryk: Dat in 't volvoeren van deez'last uw trouwheid blyk!

DERDE TOONEEL.

alexis, memno», m e m n o n.

Hken. — oe fchoon word hy misleid; hy valt in onze ftrikHoe waant hy door dit blad Alexis te verfchrikken !

alexis.

't Papier 't geen hy u gaf, is mooglyk van belang

m e m n o n. (Het blad overgeevcnde.) Alweer een nieuwe proef van zinnelooze dwang,— Daar Prins! aanfchouw dit blad; gy moogt hetzelve En oordeel of het u in 't minften kan doen vrezen (lezen;

alexis, QHetzetvegcleezcnhebbende.) Myn Lot is dan bepaalt, myn vonnis reeds gevelt;— Ik had dit wreed beiluit, reedsby myn zelv' voorfpelt.— Ach ja myn vriend! hy wil Alexis thans doen fneven; Hy waant als Opperheer te dingen naar myn leven. Wreedaartige achterdocht! door haar is't dat hy woed En dat hy heden dingt naar myn onfchuldig bloed.

m e m n o n.

Hy ging hier door het zyn, en niet uw vonnis, vellen. Wili'keurig in den raad, zo dorst zich niemant Hellen. Tegen zyn wil of wet; -- door vleijers meest omringt; Zo waant hy, dat hy elk tot zyn belangen dwingt.— Hy meende m my dus ook een'fnoode Zit 1 te ondekken Dan deeze veblinde waan, zal hem t;n val verftrekken.

B 3 Aon j

Sluiten