is toegevoegd aan uw favorieten.

Eugenius, erfprins van Dalmatiën; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOOMEELSPBL. 107

agnese»

Gij hebt gelijk, Oom! ik verfla het niet. Heeft de Voorzienigheid mij niet duidelijk genoeg mijn ware (landpunt op de waereid aangewezen ? in de duisterheid zoude ik wonen; in eenzaamheid en vreugde mijne dagen flijten — en gij rukt mij zo fchurkachtig uit de armen des geluks. Ik ben moeder, moeder ben ik, Harduini! en het moederlijke gevoel zwijgt niet in mij. Mijn zoon is niet verre van hier — ik zal hem als een vreemd kind aannemen, en zo het aandenken mijner Ludomiro in zijnen zoon vereeren.

harduini.

Zijtfgij de Gemalin van Andreas, zo zal deze list zeer gemaklijkten uitvoergebragtkunnen worden Maar zijt vriendelijker, tederer jegens hem — Hij fprak tot mij: Harduini! gij hebt mij een Hemelrijk door deze vrouw beloofd, maar gij hebt mij bedrogen.

agnese, driftig. Dat hebt gij! dat hebt gij!

[harduin i. een fcherpe, dreigende blik op haar werpende.

Agnefe Cyani!.

agnese, met fierheid. Nog eens, Harduini! fchandelijk hebt gij hem en mij bedrogen. Mijn genoegen, mijn rust — (met toenemende hevigheid., de lust mijner jeugdige dagen, alle blijde vooruitzigten in de eeuwigheid hebt gij mij ontroofdt. (wild) Harduini ! gij weet nog niet alles.

Uwe