is toegevoegd aan uw favorieten.

Eugenius, erfprins van Dalmatiën; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. Ï09

nen Gebieder, om hem dit antwoord overtebrengen. Qcwaadaartiglijk la gekende.-) Wanneer hij nu vraagd, hoe hij dit antwoord begrijpen moet, dan zal ik 'er mij een genoegen uitmaken, om de verklaring overtenemen. Bij voorbeeld: dat Prins Eugenins jonger en beminlijker is — dat mijne Nicht met de losheid van haar hart ook fmaak, fijne, tedere fmaak. verbindt.

agnese, ongerust.

Om Godswil!

harduini, kaar fteri aanziende.' Hij zal misfehien uwe goede fmaak in twijfel trekken — dan breng ik hem eens op een gelegen uur in het perk — daar vind men vertrouwelijke lievelingiplekjes — daar laat het zich —

agnese, ziek herflellende.

Verfpieder!

harduini, met ene donderende Jtem. Deerne! lichtvaardige!

agnf.se valt krachteloos op een' ft'oei neder, 'er volgt enige ftilte, zij denkt over een gewelddadig bejluit — hare lippen beven, hare oogen flaren op den grond. Harduini leunt onverfchillig en naarvorfekende met in elkander ge/lagen armen tegen over haar, aan de wand. Agnefe fpringt fckie* lijk op, vliegt naar Harduini, drukt hem affekuwe/ijk lagekende de hand, en rukt hem voort. harduini, haar verfchrikt aanziende. Waarheen, Nicht!

AC UB