is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.o8 VERZAMELING van STUKKEN

tiere ra) of den naaften van der Plecke, daar fy zullen weezen, om by advife van den Hopluiden en Capiteinen daar over te doen exemplaire Juftitie; en by gebreekè van den Pxovoost of Gouverneur van der Plecke, cn zo ver daar geen Gouverneur en is of in zyne abfentie de Rechters Provinciaal van der Plecke, omme by hen daar over Juftitie te doen naheure verdienften, desgelyks word geconfenteerd allen Officieren en Jufticiereh, van der Plecke te apprehendeeren allen Luyden van Oorloge bevonden op ter verfcher daad in heure mefufen of misdaaden of etende en overlast doende en daar over te doen doen Juftitie, zo verre fy zyn zonder hoofd of Vaandel; en zoo verre 't hoofd Capitein of Vaandel daar is, dezelfde over te leeveren heure Capiteinen, om te procedeeren als voren; daar en boven word geordonneerd, dat de voorn. Capiteinen kennis zullen neemen van alle querellen en andere zaaken geen crym capitaal weezende, geperpetreerd by

den

fa) Door den Provoofter van {den Quartieren fchynt men niet te moeten verftaan de politieque of civile Rechter, zo als de Schryver van bet bew. antw. van een Noordhollandfch Regter p. 12. 17. wil, i.Omdat'ergezcgd word, den Provooften' van der Quartieren of den naaften van der Plecke. Dit fupponeert, dat 'er Quartieren waren, waar in zodanig Provoost niet was; maar zyn 'er wel Quartieren zonder civile Rechters? 2. Om dat by de Inftructie en Commisfie voor Margaretha van 1 o Q6t. 1520. Gr. Pl. b. 1. Vol. p. 13. word gezegd. Ordonnans qne votre Provoft de marefchaux fuive continellcment les dit gens d'armes quelque part qu'ils feront.

Het geen zeeker door den givilen Rechter niet wel kon gefchieden.