Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. 475

Aan Zyne Doorlugtigfte Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nüsfau, Erfjiadhouder, Capitein; Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden , &>c. &c. &c.

Geeft onderdaniglyk te kennen Jacob Eduard De Witte , Vaandrig Supernumerair in het Regiment van den Lieutenant Generaal Gravevan Yzenburg (nu Pain) in dienft van den Staat der Vereenigde Nederlanden.

Dat hy Suppliant in de maanden Augustus en September , van den gepasfeerde jaare 17 Sz gedetacheerd zynde geworden met den Capitein Faust van het Regiment van voornoemde Lieutenant Generaal Gravë van Yzenburg na Brouwershaven , necvens festig Man, en les Onderofficieren , tot befetting van de Batterye den Os, op den namiddag van den 5 der voorfz. maand September door den Hospes, uit de Herberg de Meebaal binnen Brouwershaven voornoemt , is verfogt geworden, om ten fynen huife een parthy te willen komen kolven met een Hollander , die aldaar gclogeert was, en gaarn een parthy foude maaken.

Dat de Suppliant zulks aangenomen hebbende, omtrent twee uuren daar na; fig na voornoemde Herberg de Meebaal begeeVen , en aldaar gerencontreert heeft, een Perfoon toen aan den Suppliant in Perfoon, en Naam, geheel onbekend,welke den Supplianthetipeelen van een Party proponeerde, hetgeen dooiden Suppliant is geaccepteert geworden. Dat den Suppliant vervolgens eenige Parthyen gekolft

Sluiten