Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. 479

vertrekken wilde, vervolgens aan den Suppliant heeft verfogt, om hem 's anderen daags te mogen fpreeken , het geen den Suppliant in deefer voegen heeft beantwoord, dat hy dan vroeg moest komen, vermits hy (Suppliant) met een Gefelfchap na Zierikzee (ter gelegentheid der Kermis aldaar) voorneemens v/as te ryden * en in het Heere Logement aldaar zoude fpyzen, waar op voornoemde van Brakel den Suppliant heeft toegevoegt, als gy morgen na Zierikzee gaat, aal ik daar ook komen, en dan zal ik U myn Patroon of Patroonen wyfen, want gy kunt wel denken, dat ik maar in Commisfie ben, en die zidlen U dan nader fpreeken, ik moet hier ook nog Lootfen aannemen; van Zuyen (zynde een geweefen Uitlegger Capitein te Brouwershaven) heb ik reeds , en de andere zullen wel volgen, om de Engelfche Visfchersfchuyten binnen te lootfen, dog gy wild heenen, laaten wy dan daar over hier niet verder fpreeken, ik fal morgen my ook in hetHeere Logement te Zierikzee laaten 'vinden , na welk Discours den Suppliant na desfelfs Logement is gegaan.

Dat hy Suppliant 's anderen daags zynde den 6 September, na Zierikzee met en beneevens den Capitein ter Zee Stutfer, en desfelfs Familie is gereeden , dog geenen van Brakel aldaar heeft vernoomen ; dan dat dc Suppliant, na dat hy des avonds met fyn Gezelfchap binnen Brouwershaven geretourneert en fig in de gemelde Herberg de Meebaal begeeven had , den voornoemde , van Brakel in het Voorhuys aldaar heeft gevonden, fittende aan een Tafel te eeten, en vervolgens aan van Brakel heeft gevraagd, waarom hy te Zierikzee niet was ge-

weest,

Sluiten