Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48o VERZAMELING van STUKKEN

weest, waar op .denfelven antwoorde, foo veel dien dag te doen te hebben gehad , dat het hem on» mogelyk was geweest, 'er na toe te gaan, dog dat hy er morgen na toe ging, en als hy Suppliant tnjede geliefde te gaan , hem zulks aangenaamfoude weefen, waar. op hy Suppliant aan voornoemde van Brakel heeft toegevoegt, ik bedank u hartei.yk, fonder dat by die gelegenheid cusfchen den Suppliant en gemelde van Brakel, over Landing, Batterye, Kanon, of ietwes dien aangaande is gefprooken of gehandelt geworden,

Dat de Suppliant fig vervolgens weeder by zyn voorfz. Gezelfchap vervoegd, en eenige tyd daar na in fyn Quartier begceven hebbende , de meergemelde van Brakel des daags daar aan, zynde geweest den 7 September des morgens vroeg, aan het Logement van den Suppliant, die nog te bedde was leggende , zig heeft vervoegd, en even als of het pfesfeerde, aan des Suppliants Knegt gevraagd ,of de Suppliant by de hand was? dat hy (van Brakel) den Suppliant noodfakelyk te fpreken had ; dat de Knecht daar op na boven zynde gekoomen, den Suppliant wakker gemaakt, en gezegt heeft, dat er een Man was, die hem (Suppliant) abfoluut begeerde te fpreken, of hy die maar op de Kamer wilde laaten komen ? Dat den Suppliant daar op nog half (kapende heeft geantwoord ja! waar op van Brakel fig immediaat, voor het oog van den Suppliant vertoonde, feggende ik ga nu na Zierikzee, wild gy met my gaan! dat de Suppliant, daar op geantwoord heeft neen, ik heb daar niets nodig, maar ik zal opftaan; dat intusfchen van Brakel

ge-

Sluiten