Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. 481

gcfnuffeld hebbende in dc Papieren op dc Tafel leggende, onder defelve heeft gezien een wel net geteekend , dog geenjints accuraat Kaartje, mitsgaders een Brouillon, van een Kaartje, b?yde van de Eylanden Schouwen en Duyveland; dat van Brakel daar op direct., om dat net geteekend Kaartje heeft gevraagd, hel geen door den Suppliant is geweygert, met byvoeginge, dat hy zulks voor den Adjudant van het Regiment had geteekend , waar op van Brakel (alles terwyl den Suppliant fig aankleede) tcegens den Suppliant heeft gefegt, dan zal ik het andere maar neemen, (namentlyk de Brouillon, en defelve met een, terwyl den Suppliant fei» de wat foud gy daar meede doen ? het deugd niet, in de zakftcekende, direct van de Kamer, en foo als de Suppliant is geïnformeerd geworden, na eenen van Westen is gegaan, alwaar een Wagen ingefpannen was , en vervolgens na Zierikzee en van daar fo direct na Holland is gereist.

Dat den Suppliant den voornoemde van Brakel feedert niet weeder gefien, nog gefprooken heeft, dan dat de Suppliant eenige weinige dagen daar na, door den Befteller van het Rotterdamfche Veerfchip , een Brief ter hand gefteld is geworden, welke in fubftantie , na des Suppliants beste onthoud (vermits hy Suppliant defelve met en beneevens nog een nader ontfangen Brief, welke hy Suppliant immediate, na desfelfs apprehenfie proprio motu aan de Hoofd-Officieren , welke den Suppliant de communicatie van fyn Suppliants arrest hebben gegeeven , heeft geëxtradeert) hier op was needer koomende.

VUL Deel II h Myn

Sluiten