Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482 VERZAMELING van STUKKEN

Myn Heer en Vriend de Witte!

Ik verfoek U vriendelyk, my foo ras doenelyk is, te melden, hoe veel Batteryen er in het Eiland zyn, en hoe veel ftukken Kanon , ydere Battery voerd ? fchryft my ook wie te Burgt, en teHaamfteede commandeeren ; en hoe fterk het Detachement is , en verwagt hier voor een goede belooning ; fend myook foo een Kaartje, dat wat net getèekent is, en verders blyve ik

Myn Heer en Vriend de Witte,

Uw getrouwe Vriend,

(en ondertekent)

Propatria.

Onder ftond,

Myn adres is by de Wed. Janfe op het Stygcr te Rotterdam.

Dat de Suppliant, na leóture van die Misfive begreepen hebbende, dat gemelde Brief van voornoemde Brakel (nademaal defelve tegens den Suppliant gefegt had, dat hy te Rotterdam woonde) kwam , vervolgens om rcedenen hier na te melden, geen fwaarigheid gemaakt heeft om de gerequireerde opgave te doen, dog nogtans niet goedgevonden heeft, een verfogt netter Kaartje aan hem van Brakel over te fenden.

Dat

Sluiten