is toegevoegd aan uw favorieten.

Merval, of De menschenvriend. Toneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOO MfiRVAL, Of DE

kunt gij uwe lesfen wel fpaeren — ik weet ruim zoo goed wat mijn pügt zij, dan gij.

merval.

Gij dwaelt, gij dwaelt geweldig, mijne moeder! het is mijn pligt u dit onder'toog te brengen - gij haet elk mensch, oordeelt over hem ligtvaerdig en liefdeloos, en meent bij dit alles, dat gij godvruchtig zijt. Immers dit kan met den Godsdienst van een waer Christen niet overeenkomen? wij moeten onzen evenmensen beminnen, en hem dus geen ongegronde en onwaere feilen te laste leggen; zijne misdaedeh niet vergrooten maer verkleinen, 0f geheel bedekken; hem liefderijk van zijne verkeerde zeden afbrengen; hem ... . Mevr. merval.

Gij zijt een fchoon Prediker; maer ik wenschte dat gij maer ophieldt, want gij verveelt mij — gij kunt met uwe fchoone praetjens, uw rapalje, als het komt, bezig houden; ik groet u, vermaek u met uw fchoon gezelfchap.

merval.

Waerheen? lieve moeder!

Mevr. merval leemend.

Waerheen? lieve moeder! (/pijtig) daer heen , waer ik meer gezien, en meer bemind word.

mer-