Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. at

calas, zig bewsgenloos in hunne armen werpende. Gezegende Verlosfer!

david.

Men breng hem weg; want alle pooging is ver. geefscb.

b o i s s y. Dat men ten minden ....

david.

Neen, neen! geen geduld meer met die hardnekkige

calas, terwyl de Soldaaten hem met veel moeite heen leiden.

Ik moet voor uwe heiligen wil zwichten ; — ö God!

AGTSTE TOONEEL. david, en de overige Rechters.

david, het vonnis van Calas gereed leggende. Het wordt tyd dat wy voortgaan: neemt uw befluit Mynheeren : (de Rechters naderen elkander, terwyl David vervolgt.) Toon my uwe genade 6 Hemel ! — my, die uwe plaats bekleedt! en laat de rechtvaardigheid van mynen eisch blyken , door de Rechters in myne uitfpraak te doen fiemmen. (De Rechters plaatfen zig weder.)

b o i s s y , tegen David.

De ftemmen ftaan gelyk Mynheer; gy moet het B 3 let

Sluiten