Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

zoo , Mijne Heeren ! gij toordi toen, zoo zeer als ooit, oordeel te hebben.

§• 9i-

Men vindt Tooneelfpeeleri, die vrij goed declameren, en echter geene Tooneellbeelers zijn : hiervan weet ik geene andere reeden , dan dat fpei en declamatie twee onderfcheiden zaaken zijn.

§ 92.

De Kunst van den Tooneelfpeeler ligt niet geheel in zijne longe. Woorden zijn alti,d maar woorden, ze moogen nog zoo goed gezongen , gepreekt of gebeden worden; waaren ze meer, ó dan ,.oude voorzeker nog eer ang mijne Papegaai een Tüoneeiit eeier worden.

§• 93-

Dank hebbe Vader Noverrus, dat hij ons beweezen heeft: men Icnne een Tooneelfpee'er worden, zonder een deoamateur te zijn , et, aiies zeggen , goudei één woord te zeggen.

| 94.

Sluiten