Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 25

Veel minder, om een vrouw, naar zulk een treurplaats athelwold. (keeren.

ö Paerel uwer kunne! uw hart verdient een' troon;

Uw deugd is meerder waard' dan Edgars gouden kroon ! — Gelei, beltier mijn' geest, wijl naare duisternisfen Mij, dp dit oogenblik, het redcnfpoor doen misten. Gij wilt mijn ziel een ftraal van blijde hoope bièn! Elfride! ö hoefde ik thans den koning niet te zien. ed win.

't Is echter nodig, graaf, dat gij hem gaat ontfangen. Gij geeft mevrouw meertijds.en 't flrookt met uw belangen!

athelwold.

Ach! Edwin! ga voor mij, als gij den koning ziet. Begroet hem uit mijn' naam, ö red me uit mijn verdriet! —< Hoe zeer zou zijn gezigt mijn angftig harte treffen! Ik kan van fchaamte naauw' mijne oogen öpwaards heffen.

elfride.

6 Kwel u niet te zeer. Wat is uw misdaad toch? Eén enkle feil der liefde, alléén één klein bedrog : Begingen deezc fout geen duizend eedle harten ? Mijn waardigfte Athelwold! wie kan de liefde tarten!

athelwold.

6 Kon de liefde, 6 kon de alöverwinbre min, Die ik voor u gevoel, mijn dierbaare echtvriendin, Een daad rechtvaardigen, door en voor haar bedreeven! Men zie dan al mijn daan, doorzoek' geheel mijn leeven: Zoo vind men mijne ziel gantsch rein en onbevlekt; Dan ach! die liefde is 't zelf die mijne ftraf verwekt.

B 5 Ecu

Sluiten