is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AENHANGZEL

OP HET

VYFDE DEEL.

XLIX.

(No. LI. Bladz. 265.)

MISSIVE van Louis Hertog van Brunswyk aan den Commandeur der Stad Br edevoort.

Den 2\. October 1763.

Wel, Edele gestrenge Heer !

De overgefondene Misfive van den 14. dezer , beneffens de bygevoegde Informatien, aan den gearrefteerden Bilevcltfchen Kramer, Aibert Kruys, genoomen, wel ontfangen en geëxamineert hebbende , is my, voor foo verre de duifterheid derzelve toegelaaten heeft te ontdekken , daar uyt toegefcheenen , dat de voornoemde Kramer, op fufpicie dat hy de behulpzaame handt geleent zoude hebben in het weg bezorgen van het goed van een gedeferteerden Soldaat van het Guarnifoen, in arrest genoomen is.

Hoe zeer ik vertrouwe , dat deze zaak fig klaarder zoude ontwonden hebben , indien de voorfz. informatien met meerder duidelykheid waaren genoomen, en indien particulier dezelve daar over gcrouleert hadden, of de gearrefteerde perfoon niet reedts ten tyde wanneer