is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina van Eerburg, of de rampen der liefde; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 9*

ne moeder? 0 Eduard! dat was vreeslijk.

DE BARON EDUARD. Hard; gruwlijk hard'.

SOFIA.

Maar gij zult haar niet vervloeken, Vrijdam?

DE BARON EDUARD. Die vloek moge mij treffen.

SOF I Ai

Neen, Eduard! ook u niet; ook u zult gij niet vloeken; mij ook niet: — zoud gij dat kunnen, uwe arme Sofia vervloeken?

DEliUON EDUARD.

Hoe kunt gij die vraagèn!

ZEVENDE T O O N E E L.

SOFIA, DE BARON EDUARD, JOANNA.

JOANNA. "Wees gerust, ik heb haar gevolgt.

SOFIA.

Goed meisje! hoe lief zal zij u hebben! Gij volgde haar en ik bleef hier? Maar hoe konde ik! Gij zaagt het, Joanna!

DE BARON EDUARD.

Doch waar is zij thans?