is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina van Eerburg, of de rampen der liefde; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L. „,

uwe rust moeste kosten: verfchriklijkI verfchriklijki

wat wilde ik niet voor uwe rust geeven? Maar"

ach! ik kan niets geeven.

DE BARON EDUARD.

Gij hebt mij immers alles gegeeven, mijne beminde ! uw hart!

SOFIA.

Om u alles met dit hart weder te ontrukken; ach!

Eduard! als gij het zien kost? het bloedt! -1

DE BARON EDUARD.

En waarom bloedt het? — Sofie! in welk een' ver-

fchriklijken toeliaud vinde ik u weêr? Heeft de

fmart de liefde zoo ras kunnen verdringen?

SOFIA.

Verdringen? hoe zoude zij dat kunnen? Is niet zelfs de fmart liefde? ó zeker, zeker; want liefde is fmart.

DE BARON.EDUARD. Mijne ganfche gelukzaligheid maakt gij uit; en; ach, Sofie! zeide gij niet...

SOFIA.

Dat gij ook de mijne waart ? ja , Hemel ! dan zeide ik; en gij waart het ook: maar toen durfde ik nog —— toen durfde ik 'er nog met ver. rukking aan denken, hoe tederlijk ik u minde — Maar nu.

DE BARON EDUARD.

En nu niet meer? Sofie! Sofie'.'zeg mij nooit, dat gij dat .niet durft!

so-