is toegevoegd aan uw favorieten.

Eleonore van Rosalba, of De puinhopen van Paluzzi; toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a ELEONORE van ROSALBA,

rucht te maken, treedt hy vervolgens den kerker binnen, valt op Schedoni aan, ontwapent hem en roept ter Wver tyd:)

VIE R D E TO NE E L.

vivaldi, genaro, schedoni, eleonore.

vivaldi.

Ja, den dood voor de fchelmen! (Hy door/leekt

'Schedoni met den dolk, waarmede deze Eleonore wilde doorftoten. Schedoni geeft een'' gil, en valt op den fteen , waarop de lamp geftaan heeft )

eleonore.

Hemel!... Vivaldi! Vivaldi!...

vivaldi.

Myne dierbare Eleonore!... Vrees nu niets meer! Dit monster ontving het loon zyner euveldaden, en Spalatro zelf bezweek onder myne flagen, toen hy

my den ingang naar dit gewelf betwistte (Men

hoort gerucht.) Wat hoor ik ? zouden wy nog nieuwe gevare.i te duchten hebben?

genaro.

Het zyn veelligt de medepligtigen van dien booswicht, die tot zyn hulp toefchietec.

sc he-