Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BEDRYF. 25

delerwijl verlooren , en nu zit gij te kijken — Gij had eens moeten zien hoe ik de mijne dresfeerden, en met welk een heereKjk gevolg, o hij wierd binnen korten tijd , dat ik hem wel om mijn vinger kon winden.

augusta.

Ja mijn lieve Tante ! als men met alle de heeren mannen maar zo leeven kon , men heeft er ook verbaazende ftijfhoofden onder.

Mevr. b r e m s e.

Daarom moet men de oogen bij tijds open doen, en zien wat men neemt; en als het dan een vrouw is , die haar handwerk verftaat, dan moet zij haar man wel goed krijgen; mijn zalige man was, toen ik hem kreeg, een lomp ftuk vleesch; maar ik verzeker u, dat ik hem befchaavd heb , trouwens hij is er 'mij ook altoos dankbaar voor geweest.

augusta.

o Mijn lieve Tante ! ik wil les bij u komen neemen, want in deeze weetenfehap ben ik nog zeer onkundig.

charlotte, aan het vengfter.

Ha! daar zie ik hem komen ! ik moet gaan hooren, hoe zig die braave man ontfchuldigen zal.

B 5

Sluiten