is toegevoegd aan uw favorieten.

Felix en Antje, of Gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BEDR.YF.

91

wat denkt de kerel, dat wy dol na de mannen zyn, en op ieder vreemd figuur maar zo aanftonds verlieven? — weg, weg kinderen, laat my voort, ik zal ,den fpringer tekenen , dat hy er altoos aan zal kunnen denken.

SCHWIKDBL.

Om al de wereld, myn lieve Mevrouw Bremfe! gy zoud my aan de grootfte befchimping en befpotting bloot ftellen; ik heb myn wsord van eer er voor verpand. ..

Mevr. BREMSE.

Wat geef ik om tiw woord van eer ? zulk een fnoevery moet gewroken worden, ik zal hem toonen wat een vrouw is.

AUGUSTA.

Myn lieffle, beste Tante , ik zou de zaak zo hoog niet opnemen, gykent de heer Commercieraad, hyis een liefhebber om de zaaken wat te overdryven ; zo veel ik van de Regeeringsraad gehoord heb, is hy een man die veel verltand en wellevendheid bezit.

SCHWINDEL.

Daar hebt gy volkomen gelyk in Mejuffrouw Augusta! (gedwongen) ja het is een verftandig, vrolyk en wellevend man ; maar wat trots en ingebeeld. r,