is toegevoegd aan uw favorieten.

Felix en Antje, of Gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BEDRYF. 107

ten en vleijerij, en die zou ons geheel van den weg afleiden; ik zal trachten u er weder op te brengen. — Dat ik niet geheel onbevallig ben, en mijn deeltjen van de vrouwlijke fchoonheden bezit, daar van was ik reeds op mijn vijftiende jaar overtuigt; ook hebben, federt dien tiid, de mannen mij dat tot verveelens toe gezegt: en dat gij mijn Heer ! een bevallig, aartig man zijt, weet gij ook reeds lang- maar men kan een behaaglijk, geestig minnaar wezen, en evenwel een Hecht echtgenoot zijn, de .treurige ervaanng leert dat meni-maal. In de plaats dan dat wij elkander misleiden ,&laaten wij ons liever in onze waare gedaante voor elkander vertoonen, onze luimen, grillen, eigenzinnigheden en verdere gebreken aan malkander bekend maaken ; en behouden wy daar na nog trek voor elkander, dan zijn wij nog dezelfde.

PALMER.

, Voortreflyk-'!

AUGUSTA.

Nu dan een huwlijkstafereel; maar ik bid u toch voor al den tooneelfpeeler achter te laaten , en de lieve Natuur alleen te laaten fpreeken.

PALMER.

Zijt maar niet bevreest, gij zult den Echtgenoot k zijn waare gedaante zion.