is toegevoegd aan je favorieten.

De lasteraars, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 3* V T F D E T O O N E E L, Het tooneel verbeeldt de woning van Moorland.

jenny, eduard sm i th.

jehny;bezig met eenig vrouwlyk handwerk, van -welk zy nu en dan ter Jluips eens op. kykt. eddard smith, achter een Jloel legen haar over ftaande, en haar aanziende. Eenig fiilzwygen.

jenny.

Myn broeder doet ons heden met het eeten zeer lang op hem wachten.

smith.

Dat u de tyd lang valt, is myne fchuld.

jenny.

Hoe zo ?

smith.

Ik verftaa de kunst van praaten niet.

jenny.

In tegendeel. Aan tafel hebbe ik dikwyls uwe gaaf van fpreeken bewonderd.

smith.

Liever zoude ik diir zwygen en hier fpreeken.

jenny.

Zeer natuurlyk, dat by een meisjen de ftof tot onderhoud minder overvloedig is.

F 4 SMITH.